Nasz Kodeks Postępowania

Od wszystkich naszych pracowników wymaga się postępowania zgodnie z kodeksem. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy zapoznają się z treścią kodeksu oraz będą się do niej stosować, reprezentując Spółkę.

Zobacz więcej

Wersja angielska

Nasze międzynarodowe standardy marketingowe

Dążymy do odpowiedzialnego marketingu i reklamy naszych produktów w sposób zgodny z przepisami prawa, kodeksami praktyki i dobrowolnymi porozumieniami obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność. W pełni popieramy działania polegające na przeciwdziałaniu dostępowi młodzieży do wyrobów tytoniowych i ustanawianiu ograniczeń wiekowych w zakresie legalnej ich sprzedaży lub zakupu.

Miedzynarodowe Standardy Marketingowe

Kodeks Postępowania dla Dostawców

Kodeks Postępowania dla Dostawców 2018

Supplier Code of Conduct 2018

Zobacz więcej