Nasz Kodeks Postępowania

Od wszystkich naszych pracowników wymaga się postępowania zgodnie z kodeksem. Oczekujemy, że wszyscy nasi pracownicy zapoznają się z treścią kodeksu oraz będą się do niej stosować, reprezentując Spółkę.

Nasz kodeks postępowania
Our Code of Conduct 

Kodeks Postępowania dla Dostawców

Kodeks postępowania dla dostawców
Supplier Code of Conduct

 

Zobacz więcej