Różnorodność, rozwój, samorealizacja.

Dostrzegamy, jak ważna jest możliwość angażowania się w projekty, dające nam energię i siłę na co dzień. Motywacja może przybierać różne oblicza – dla wielu z nas jej źródłem jest pomoc i wsparcie udzielone potrzebującym.

Nasze odpowiedzialne podejście oznacza także pozytywną atmosferę dla akcji wolontariatu pracowniczego.  Rozumiemy wielkie korzyści płynące z takich przedsięwzięć, jak szansa na udział w poprawie jakości życia lokalnej społeczności, czy też nawet rozwój własnych umiejętności organizacyjnych.

Pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony firmy w postaci porad z zakresu przeprowadzenia akcji, przygotowania komunikacji… aż do podsumowania przebiegu całej kampanii. To z kolei dostarcza nam, pracownikom, wielu bardzo pozytywnych emocji, dzięki którym wiemy, że chcemy robić więcej!

Zobacz więcej