Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi jest jedną z najbardziej dochodowych sfer międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Stop Szarej Strefie – jeśli wiesz, gdzie odbywa się proceder nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi REAGUJ! Wejdź na stronę: www.stop-szarej-strefie.pl

Imperial Tobacco Polska S.A. jako odpowiedzialny i wiarygodny producent wyrobów tytoniowych od szeregu lat podejmuje działania dotyczące zarówno zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, jak i  edukacyjne  związane z uświadamianiem zagrożeń związanych z tym procederem.

Oryginalny tytoń i papierosy, znajdujące się w obrocie poza ich rynkami przeznaczenia, a także podrobione wyroby tytoniowe przemycane lub produkowane w naszym kraju,  szkodzą legalnym dystrybutorom hurtowym i detalistom.  Mają także znaczący wpływ na krajową gospodarkę, powodując straty w przychodach z podatków. Nielegalne wyroby tytoniowe, pochodzące  zarówno z  nielegalnej produkcji, jak i/lub nielegalnego handlu,  wpływają również negatywnie na stabilność miejsc pracy osób zatrudnionych u legalnych producentów tytoniowych lub w legalnym handlu.

stop-szarej-strefie

Imperial Tobacco Polska S.A., jak i cała grupa Imperial Brands, od lat angażują się we wspieranie odpowiednich służb w walce z przemytem  i podróbkami  wyrobów tytoniowych.  Nasz własny, znaczący wkład w tym zakresie, został wzmocniony 20-letnią umową o współpracy, którą Grupa Imperial Tobacco zawarła z Unią Europejską oraz krajami członkowskimi Unii, a  także  porozumieniami zawartymi z licznymi organami celnymi i akcyzowymi na całym świecie.

Na terenie Polski nasze spółki ściśle współpracują z państwowymi służbami –  Celno-Skarbowymi, Policją czy Strażą Graniczną – w zakresie ujawnień nielegalnych wyrobów  tytoniowych, wymiany wiedzy, doświadczenia oraz pomysłów na walkę z szarą strefą wyrobów tytoniowych.

Jako odpowiedzialny producent wyrobów tytoniowych podejmujemy szereg inicjatyw, które ostrzegają klientów o zagrożeniach związanych z nielegalnym handlem, produkcją czy przemytem papierosów lub tytoniu. Stworzyliśmy specjalnie dedykowaną stronę: www.stop-szarej-strefie.pl, która poprzez formularz „REAGUJ” daje także Państwu możliwość  zgłoszenia przypadków nielegalnego handlu.

Strona ma też walory edukacyjne poprzez zamieszczane publikacje medialne i uświadomienie jak największej liczbie osób, że handel nielegalnymi wyrobami tytoniowymi jest dużym problemem gospodarczo-ekonomicznym. Na stronie są zamieszczone materiały edukacyjne (w tym krótkie filmy) i informacje o tym, że wyroby nielegalne nie odpowiadają wymogom regulacyjnym i nie są produkowane zgodnie z niezwykle wysokimi standardami właściwymi dla autentycznych marek. Co więcej, w serwisie znajdują się też informacje o sankcjach za nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, a także o przypadkach ujawnień nielegalnej produkcji i obrotu wyrobami tytoniowymi na podstawie doniesień medialnych.

Nasz priorytet to jakość produktów. Jako Imperial Tobacco Polska S.A. zwracamy uwagę na fakt, że opakowania produktów z naszego portfolio są profesjonalne, zadrukowane na całej ich powierzchni, a oznaczenie w postaci nazwy wyrobu tytoniowego oraz charakterystycznego dla danego wyrobu elementu graficznego (znaku towarowego) jest umieszczone na opakowaniach zawsze w tym samym miejscu. Dodajemy, że z zastosowaniem tej samej grafiki oraz kolorystyki.

Warto także pamiętać, że Imperial Tobacco Polska S.A. nigdy nie używa jako opakowań tytoniu do palenia:

  1. przezroczystych worków foliowych, niejednokrotnie zawiniętych do połowy, na których naklejona jest naklejka wskazująca nazwę tytoniu,
  2. opakowań o gramaturze 0,5 kg lub 1,0 kg czy też plastikowych pojemników.

Dostępne gramatury opakowań tytoni Imperial Tobacco Polska, w zależności od marki są następujące: 30g, 50g, 80g lub 100g

Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub pytania w temacie walki z szarą strefą wyrobów tytoniowych albo chcą Państwo zgłosić nielegalny handel wyrobami tytoniowymi,  jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Kontakt:
Roman Naderża
tel. kom. +48 508 000 339
e-mail: roman.naderza@pl.imptob.com