Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi jest jedną z najbardziej dochodowych sfer międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Imperial Tobacco Polska S.A. jako odpowiedzialny i wiarygodny producent wyrobów tytoniowych od lat podejmuje działania dotyczące zwalczania nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Dodatkowo, firma angażuje się w kampanie edukacyjne  mające na celu uświadamianie zagrożeń związanych z tym procederem.

Oryginalny tytoń do palenia i papierosy, znajdujące się w obrocie poza ich rynkami przeznaczenia, a także podrobione wyroby tytoniowe przemycane lub produkowane w naszym kraju, szkodzą legalnym producentom, dystrybutorom hurtowym i detalistom. Mają także znaczący – negatywny – wpływ na krajową gospodarkę, powodując straty w przychodach z podatków. Nielegalne wyroby tytoniowe stwarzają również ryzyko dla stabilności miejsc pracy osób zatrudnionych u legalnych producentów tytoniowych lub w handlu.

W Polsce, szara strefa stanowi niewiele ponad 5,5% (dane za II kwartał 2021 roku, Almares) całkowitej konsumpcji wyrobów tytoniowych. Jednocześnie – w samym tylko 2019 roku – utracone wpływy dla finansów publicznych mogły wynieść w przybliżeniu nawet 3 miliardy złotych (Dane Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych).

W dyskusji nad szarą strefą warto rozróżnić produkty podrabiane i przemycane.

Pierwsza kategoria obejmuje towary, które zostały oznaczone prawnie chronionym znakiem towarowym bez zgody jego właściciela. Należy zaznaczyć, że są to produkty niewiadomego pochodzenia i o niewiadomym składzie, bardzo często zanieczyszczone.

Drugi obszar oznacza produkty, które w sposób nielegalny zostały sprowadzone na terytorium danego kraju w celu ich sprzedaży, z naruszeniem przepisów podatkowych, celnych lub innych przepisów fiskalnych tego państwa członkowskiego lub Unii Europejskiej.

Imperial Tobacco Polska S.A., jak i cała Grupa Imperial Brands której jesteśmy częścią, od lat angażują się we wspieranie odpowiednich służb w walce z przemytem  i podróbkami  wyrobów tytoniowych. Nasz znaczący wkład w tym zakresie został wzmocniony 20-letnią umową o współpracy Grupy Imperial Brands z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (w języku angielskim The European Anti-Fraud Office (OLAF), a także porozumieniami zawartymi z licznymi organami celnymi i akcyzowymi na całym świecie.

Na terenie Polski nasze spółki ściśle współpracują z państwowymi służbami –  Krajową Administracją Skarbową, Policją czy Strażą Graniczną – w zakresie ujawnień nielegalnych wyrobów  tytoniowych, wymiany wiedzy, doświadczenia oraz pomysłów na walkę z szarą strefą.

Nasz priorytet to jakość produktów. Imperial Tobacco Polska S.A. zwraca szczególną uwagę na fakt, że opakowania wyrobów z naszego portfolio są profesjonalne, zadrukowane na całej ich powierzchni, a oznaczenie w postaci nazwy wyrobu tytoniowego oraz charakterystycznego dla danego wyrobu elementu graficznego (znaku towarowego) jest umieszczone na opakowaniach zawsze w tym samym miejscu. Oczywiście, z zastosowaniem tej samej grafiki oraz kolorystyki.

Warto także pamiętać, że Imperial Tobacco Polska S.A. nigdy nie używa jako opakowań tytoniu do palenia:

 1. przezroczystych worków foliowych, niejednokrotnie zawiniętych do połowy, na których naklejona jest naklejka wskazująca nazwę tytoniu,
 2. opakowań o gramaturze 0,5 kg lub 1,0 kg czy też plastikowych pojemników.

Dostępne gramatury opakowań tytoni Imperial Tobacco Polska S.A., w zależności od marki są następujące: 30g, 50g oraz 80g.

Jeżeli mają Państwo wątpliwości lub pytania w temacie walki z szarą strefą wyrobów tytoniowych albo chcą Państwo zgłosić nielegalny handel wyrobami tytoniowymi,  jesteśmy do Państwa dyspozycji.

  Twoja wiadomość trafi do Imperial Tobacco Polska S.A


  * pola wymagane


  Zwiń regulamin

  Niniejszy dokument ma za zadanie przekazać Państwu informacje, jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane w związku z funkcjonowaniem strony internetowej https://imperial-tobacco.pl. Wobec powyższego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jego treścią i potwierdzenie nam poprzez kliknięcie umieszczonego obok checkboxu, potwierdzającego, że wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie adresu e-mailowego przekazanego nam dobrowolnie do kontaktu i adresu IP komputera.
  25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) RODO w identycznym zakresie obowiązywać będzie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce. RODO mam wpływ na wiele dziedzin naszego życia, w tym na korzystanie z zasobów internetowych. W niniejszej informacji przedstawimy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych na naszym serwisie https://imperial-tobacco.pl.
  Jakie dane przetwarzamy
  W przypadku korzystania z naszej strony, danymi osobowymi będą adres e-mail i adres IP. Adres email pozostawiają Państwo dobrowolnie, wyłącznie w celu komunikacji związanej z treścią przesyłanego nam zgłoszenia, przy czym od Państwa woli zależeć będzie podanie tych danych. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach, przy czym cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, nazwę ciasteczka, jego wartość, czas po którym ciasteczko wygasa i powinno zostać usunięte przez przeglądarkę wykorzystywaną przez Użytkownika. Adres IP (Protokołu Internetowego) Użytkownika nie zawiera on żadnych informacji umożliwiających identyfikację tożsamości Użytkownika.
  Administrator danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, dalej ITPL. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: adres siedziby ITPL, e-mail: ochrona.danych@pl.imptob.com.
  Cel i podstawa przetwarzania Państwa danych.
  Państwa dane osobowe przetwarzane są celem wspólnego zwalczania nielegalnego handlu wyrobami tytoniowymi w ramach dotarcia do osób posiadających wiedzę odnośnie miejsc, w których odbywa się nielegalny proceder . Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  Państwa dane, o ile będziemy je posiadać, przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom ITPL, jak też podmiotom udzielającym wsparcia ITPL na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz uprawnionym instytucjom na mocy obowiązującego prawa.
  Prawa Państwa
  Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu wykonania swoich praw należy skierować do Administratora wiadomość e-mail pod adres ochrona.danych@pl.imptob.com. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszej firmy.
  ITPL świadomie nie zbiera żadnych informacji od osób mających poniżej osiemnastu lat. W chwili, gdy ITPL będzie posiadała informacje, że osoba niepełnoletnia udostępniła jakiekolwiek dane, zostaną one natychmiast usunięte z zasobów ITPL.