Nasze nowe Zachowania (Behaviours) są drogowskazem, który wyznacza kierunek do realizacji Celu, Wizji i Strategii. Są nieodłącznym elementem naszej kultury organizacyjnej.

Cel – to nasz powód istnienia

Wizja – wyraża nasze dążenia

Strategia – to praca, którą wykonamy aby zrealizować nasze aspiracje

Te 3 czynniki wpływają na nasze ZACHOWANIA – czyli sposób, w jaki się zachowujemy i myślimy.

 

Nasze Zachowania:

Zacznij od Konsumenta (Start with the Consumer)

Współpracuj z myślą o Celu (Collaborate with Purpose)

Bierz Odpowiedzialność z pewnością Siebie (Take Accountability with Confidence)

Bądź Autentyczny i Inkluzywny (Be Authentic, Inclusive to All)

Buduj naszą Przyszłość (Build our Future)

więcej informacjihttps://www.imperialbrandsplc.com/life-at-imperial/transforming-our-culture

 

 

 

 

Zobacz więcej