Celem naszej strategii jest maksymalizacja sprzedaży oraz redukcja kosztów tak, aby dostarczyć udziałowcom stały zwrot z ich inwestycji.

Wzmacniamy nasz portfel poprzez budowanie wkładu naszych marek wzrostu i marek specjalistycznych. Strategiczne skupienie się na wynikach i zyskach ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju naszej pozycji geograficznej.

Model biznesowy

Nasz model biznesowy pokazuje jak tworzymy wartość. Poprawiamy jakość naszego wzrostu skupiając się na wynikach naszych marek wzrostu i marek specjalistycznych. To podejście, w połączeniu ze skutecznym zarządzaniem kosztami, umożliwia uzyskanie wysokich marż operacyjnych. To, z kolei, generuje przepływy pieniężne które stanowią cechę charakterystyczną naszego biznesu. Wykorzystujemy te środki finansowe aby inwestować w naszą działalność, spłacać zobowiązania lub wypłacać dywidendy naszym udziałowcom.

Czynniki zwiększające sprzedaż

Zarządzanie portfelem, innowacje, zarządzanie relacjami z klientami oraz ceny to cztery główne czynniki wzrostu sprzedaży wybrane przez nas aby poprawić wyniki uzyskiwane przez nasze marki wzrostu i marki specjalistyczne

Optymalne
portfolio

Nasz model powtarzalności rynku rozpoczyna się od prostego, zorientowanego na rynek portfolio, zbudowanego wokół optymalnej liczby marek i jednostek magazynowych dostosowanych do potrzeb konsumenta. Naszymi najsilniejszymi atutami są nasze Marki Wzrostu i Marki-Specjaliści, a my koncentrujemy się na napędzaniu ich wydajności w celu generowania wysokiej jakości udziałów w rynku.

Trwałe inwestowanie w marki

Nasze proste portfele zwiększają koncentrację na inwestycjach, ponieważ brak złożoności ułatwia ustalanie priorytetów poza naszymi Markami Wzrostu i Markami-Specjalistami. Budujemy wartość marki poprzez regularne reperkusje ukierunkowanych inicjatyw, w tym reklamy w punktach sprzedaży oraz aktywacje konsumenckie w celu budowania świadomości marki.

Realizacja strategii cenowej

Trzeci element tego dynamicznego modelu wzrostu dotyczy cen naszych marek. Dbamy o to, aby wszystkie rynki o zasięgu geograficznym opracowywały i wdrażały spójną strategię cenową dla swoich portfeli i stale monitorowały nasze środowisko operacyjne, aby zapewnić, że ceny naszych marek pozostaną konkurencyjne.

Stała dostępność najważniejszych marek we właściwym miejscu

Zapewnienie dostępności stałej bazy naszych marek ma kluczowe znaczenie dla budowania lojalności konsumentów. Dbamy o to, aby odpowiednie marki były zawsze dostępne w odpowiednich punktach sprzedaży. To ukierunkowanie jest możliwe dzięki prostocie naszych portfeli, która jest mile widziana przez sprzedawców detalicznych, ponieważ operują oni na mniejszym poziomie złożoności i cieszą się niższym kapitałem obrotowym.

Rozwiązania dopasowane do klientów

W ciągle zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym rola detalistów w doświadczeniu zakupowym jest coraz większa. Koncentrujemy się na rozwijaniu silnych partnerstw detalicznych, tworzeniu dopasowanych rozwiązań dla klientów, które zapewniają detalistom rzeczywiste korzyści komercyjne i zachęcają ich do pozostania rzecznikami naszych marek.

Ciągłe doskonalenie poprzez uczenie się

Ostatnim krokiem modelu jest ciągłe doskonalenie poprzez uczciwe i dokładne uczenie się. Rynki mierzą swoje wyniki w stosunku do uzgodnionych wskaźników, a informacje są udostępniane na szerszym forum biznesowym. To rozumiemy jako bycie uczciwym, zarówno wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, jak i wówczas, kiedy sprawy nie kończą się zgodnie z planem. Działając w ten sposób budujemy zdolności, wspólnie ulepszamy i nieustannie optymalizujemy model.

Zobacz więcej