Odpowiedzialne postępowanie ma nieodłączny wpływ na nasze przedsięwzięcia. Pozwala ono także umocnić naszą reputację zaufanego i szanowanego pracodawcy.

Przez wiele lat odpowiedzialna działalność i właściwe postępowanie stanowiły podstawę sukcesu Imperial Tobacco. Zobacz naszą nową strategię zrównoważonego rozwoju, aby lepiej odpowiadała rozwojowi w obszarze społecznej odpowiedzialności i naszym planom handlowym.

 

Wspomniane trzy filary strategii zrównoważonego rozwoju wyznaczają nasze podejście do kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania (ang. environmental, social and governance, czyli w skrócie ESG).

 

 

Zobacz więcej