1862

Powstaje fabryka cygar Rosenberg i Krause w Gnieźnie oraz jej oddziały w Kościanie i Śmiglu.

1886

Założenie fabryki papierosów Patria Ganowicz – Wlekliński w Poznaniu.

1920

Rozpoczyna działalność fabryka wyrobów tytoniowych Sarmatia w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 5.

1924

Monopolizacja przemysłu tytoniowego w Polsce. Polski Monopol Tytoniowy wykupuje spółki akcyjne Patria i Sarmatia w Poznaniu oraz fabrykę cygar Rosenberg i Krause w Kościanie.

1950

Powstają przedsiębiorstwa państwowe – Poznańska Wytwórnia Papierosów oraz Wytwórnia Cygar i Papierosów w Kościanie.

1964

Połączenie wytwórni poznańskiej i kościańskiej i utworzenie Wytwórni Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu.

1987

Przyłączenie do WWT w Poznaniu Fermentowni Tytoniu w Grudziądzu.

1993

WWT zostaje przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. Powstaje Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych S.A. w Poznaniu.

1996

Koncern Reemtsma kupuje większościowy pakiet akcji WWT S.A. w Poznaniu.

1997

Sprzedaż Fermentowni Tytoniu w Grudziądzu firmie Universal Leaf Tobacco.

1998

WWT S.A. zmienia nazwę na Reemtsma Polska S.A. Firma przenosi się do Jankowic.

2000

Koncentracja produkcji w Jankowicach.

2002

Reemtsma Polska S.A. wraz z całym koncernem Reemtsma zostaje częścią Imperial Tobacco Group.

2004

Spółka zmienia nazwę na Imperial Tobacco Polska S.A.

2008

Imperial Tobacco Group przejmuje Grupę Altadis. Następuje integracja firm Imperial Tobacco Polska S.A. i Altadis Polska S.A.

Zobacz więcej