Sprzedaż

Zakres działalności Działu Sprzedaży obejmuje zarówno klientów detalicznych, sieciowych, jak i hurtownie. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie dystrybucji oraz wizualizacji należących do nas marek papierosów i tytoni, zgodnie z przyjętymi standardami. Dział Sprzedaży stanowi kluczowe ogniwo w przepływie informacji pomiędzy konsumentem a biznesem, pozwalając działać w sposób skuteczny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Planowanie i Analizy Rynkowe

Stąd pochodzą analizy wszelkiego typu danych, pochodzących ze źródeł wewnętrznych w organizacji, a także pozyskiwanych poza nią dla zobrazowania całości rynku tytoniowego w podziale na kategorie, producentów, segmenty, marki, itd. Na podstawie tych danych oraz na podstawie badań rynkowych przygotowywane są wnioski i rekomendacje dla poszczególnych działów i szczebli w naszej organizacji.
Ten obszar odpowiedzialności działu wpływa bezpośrednio na jego funkcję prognostyczną. Dział zajmuje się także szacowaniem przyszłej wielkości sprzedaży produktów firmy w kontekście obecnych trendów i strategicznych ambicji firmy, ale też w kontekście zmieniającego się otoczenia rynkowego, z uwzględnieniem szczególnie uwarunkowań prawnych, zmienności cen oraz trendów w konsumpcji.

Finanse

W ramach działu finansowego pracuję dwa zespoły. Dział Rachunkowości Finansowej odpowiada za raportowanie danych rzeczywistych dotyczących całości spółki włączając w to działalność produkcyjną zarówno pod katem wymagań podatkowo-prawnych jak i wymagań Grupy Imperial Brands. Dział Rachunkowości Zarządczej jest odpowiedzialny za proces planowania w ramach działań podejmowanych na rynku Polskim oraz za szeroko pojętą analizę rentowności, która pozwala oceniać i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

Dział Korporacyjno – Prawny

W ramach działu wyodrębnione są dwa kluczowe obszary – korporacyjny i prawny. Część prawna odpowiada za legalność wszystkich działań ITPL w Polsce. Sporządzane są w nim m.in. opinie prawne, umowy, pisma procesowe, ale też dokonywane są interpretacje regulacji prawnych specyficznych dla branży tytoniowej. Natomiast, do zakresu działań części korporacyjnej należy m.in. komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna, kontakty z mediami oraz interesariuszami spółki, stały monitoring ustawodawstwa polskiego, jak i europejskiego oraz aktywny udział w procesach legislacyjnych istotnych dla działalności firmy.

Ponadto, Dział Korporacyjno-Prawny inicjuje działania oraz utrzymuje relacje ze służbami państwowymi w zakresie walki z szarą strefą wyrobów tytoniowych, istotną z punktu widzenia ekonomiczno-społecznego.

Operacyjny Marketingu i Sprzedaży

Dział Operacyjny Marketingu i Sprzedaży składa się z dwóch pionów: Marketingu Marek i Marketingu Handlowego.
– Marketing Marek – odpowiedzialny za planowanie strategii marek, wdrażanie inicjatyw produktowych, inicjowanie kampanii wizerunkowych oraz wszelkich akcji skierowanych do konsumentów, a także zarządzanie budżetem marek
– Marketing Handlowy – odpowiedzialny za przygotowywanie strategii, planowanie i realizację wszelkich inicjatyw wspierających dostępność i widoczność marek ITPL jak również narzędzi budowania zaangażowania klientów we współpracę z nasza firmą.

Dział Systemów Informatycznych

Praca działu obejmuje utrzymanie infrastruktury, systemów i aplikacji dla wszystkich spółek Imperial Tobacco w Polsce. W odpowiedzialności działu leży również zapewnienie ciągłości pracy dla fabryk i Działu Sprzedaży oraz zapewnienie bazy sprzętowej. W naszej codziennej pracy staramy się pomóc każdemu pracownikowi. Kładziemy duży nacisk na zgłoszenia od naszych klientów wewnętrznych, tak aby nasze usługi były spójne z wizją prowadzenia biznesu spółek Imperial Tobacco Polska.

Funkcja HR

W ramach HR realizujemy wszystkie funkcje personalne, wspierające działalność produkcyjną, jak i handlową. Nasza struktura zbudowana jest z Centrów Eksperckich:

  • Centrum Rekrutacji przeprowadza procesy selekcji i rekrutacji, zatrudnienia oraz adaptacji pracowników dla wszystkich trzech jednostek biznesowych. Na bieżąco monitoruje rynek pracy, a także realizuje działania budujące wizerunek pracodawcy. Koordynuje programy stażowe oraz praktyki.
  • Centrum Zarządzania Wiedzą realizuje procesy w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej. Przeprowadza szkolenia wewnętrzne oraz tworzy programy e-learningowe.
  • Centrum Transportu i Administracji prowadzi obsługę zadań z zakresu administracji biurowej oraz transportu osobowego i administrowania flotą samochodową.
  • Centrum Transakcji HR zapewnienia dostarczanie wysokiej jakości usług dla Partnerów Biznesowych HR, przełożonych wszystkich szczebli, pracowników i firm zewnętrznych. Odpowiada za poprawne realizowanie zleceń poprzez wewnętrzny system transakcyjny
  • Centrum Świadczeń i Wynagrodzeń prowadzi obsługę procesów kadrowo – płacowych. Kontroluje i rozlicza czas pracy. Dokonuje kalkulacji opłacalności oraz kosztów dodatkowych świadczeń, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych.

Centra te pełnią rolę wspierającą dla wszystkich naszych jednostek (obu Fabryk i Rynku), natomiast wsparcie HR dla Kierownictwa wszystkich trzech jednostek zapewniają Zespoły Partnerów Biznesowych HR.

Zobacz więcej