W Tarnowie Podgórnym mieści się nowoczesny zakład produkcyjny, który jest jednocześnie najważniejszą inwestycją Imperial Tobacco Polska S.A.. Tarnowo Podgórne jest również siedzibą zarządu spółki oraz miejscem pracy najważniejszych organów firmy.

Ales Struminsky
Ales Struminsky

Prezes Zarządu – Klaster Europa Centralna i Ukraina (obejmuje rynki w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, w Azerbejdżanie, Armenii, Mołdawii i Gruzji)

Ales Struminsky ukończył Uniwersytet Karola w Pradze z tytułem doktora nauk prawnych. Jest również absolwentem Uniwersytetu Pardubice, na kierunku „Ekonomia i Administracja”.

Jego zawodowe doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania są nieocenione.

Ales Struminsky związany jest z Grupą Imperial Tobacco od ponad 16 lat i przez ten czas pełnił wiele funkcji zarządzających. Do Grupy dołączył w 2002 roku jako Key Account Manager w Czechach i w krótkim czasie awansował na pozycję Managera ds. Sprzedaży i Dystrybucji na czeskim rynku. Następnie, w 2010 roku został minowany Dyrektorem Zarządzającym w Portugalii. Po roku, pod jego nadzorem znalazł się także biznes Imperial Tobacco na Wyspach Kanaryjskich, w Andorze i Gibraltarze. Kolejnym krokiem w karierze był rola Dyrektora Zarządzającego na Ukrainie, Kaukazie i Mołdawii. Od 2016 roku Ales Struminsky jest odpowiedzialny za działalność Imperial Tobacco w Klastrze Europa Centralna i Ukraina, który składa się z aż 9 rynków – Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Azerbejdżanu, Armenii, Mołdawii i Gruzji.

To co Ales Struminsky najbardziej ceni w pracy w Imperial Tobacco, to kultura firmy, która zawsze docenia i nagradza ciężką pracę. Jest to nie tylko motywujące, ale jednocześnie zachęcające do dalszych działań.

Ponadto, jest przekonany, że Imperial Tobacco otwiera przed swoimi pracownikami wiele możliwości – talent i praca zawsze są dostrzegane. Jak zaznacza, czuje wyjątkową dumę, kiedy widzi jak ludzie, których zatrudniał i wspierał zawodowo awansują i rozwijają się na kolejnych stanowiskach w Grupie.

Wolne chwile poświęca sportowi, zwłaszcza biorąc udział w półmaratonach i grając w golfa. Jest również znawcą włoskiej kuchni.

Anna Chudzichowska
Anna Chudzichowska

Członek Zarządu, Dyrektor HR Klaster Europa Centralna i Ukraina

Absolwentka wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe WSB z zakresu zarządzania kadrami.

Swoje umiejętności doskonali poprzez liczne szkolenia i programy międzynarodowe, w tym m.in. „Breakthrough Leadership Programme’”, współorganizowany przez Ashridge Executive School. Ponadto, ukończyła Akademię HR Business Partner.

Anna Chudzichowska karierę w Imperial Tobacco Polska S.A rozpoczęła w 1998 roku. Pracę rozpoczynała od stażu w Dziale HR, a następnie zdobywała doświadczenie oraz kolejno awansowała w obszarach takich jak administracja personalna, rozwój i rekrutacje w strukturach sprzedaży. Pełniła funkcję HR Menedżera zarówno w fabryce w Tarnowie pod Poznaniem, jak i wspierała swoją wiedzą fabrykę w Radomiu, a następnie cały Region Produkcji Centralnej Europy.

Obecnie, od 2017 roku, zarządza zasobami ludzkimi w ramach Klastra Europa Centralna i Ukraina, który obejmuje 9 krajów oraz ok. 3 000 pracowników.

Anna Chudzichowska ceni pracę w Imperial Tobacco Polska S.A. przede wszystkim ze względu na profesjonalny zespół ludzi z którymi współpracuje i codziennie uczy się od nich innego spojrzenia na firmę. Ponadto, jej rola ma znaczący wpływ na kluczowe decyzje, które kształtują biznes. Dla Anny Chudzichowskiej istotne jest również to, że pracodawca przez całą jej karierę wspierał i umożliwiał łączenie rozwoju zawodowego z życiem rodzinnym oraz wychowywaniem dwójki dzieci.

Anna Kaczkowska-Donaj
Anna Kaczkowska-Donaj

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Anna Kaczkowska-Donaj jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Dołączyła do Imperial Tobacco w 1999 roku. Pracę rozpoczęła na stanowisku Specjalisty Controllingu i przeszła niemal wszystkie szczeble kariery w obszarze finansów, aby w 2010 roku objąć stanowisko Dyrektora Finansowego.

Gdy w 2014 roku Grupa Imperial Brands podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian modelu operacyjnego we wszystkich głównych spółkach Grupy, Anna Kaczkowska-Donaj stanęła na czele zespołu wdrożeniowego w Polsce. Zmiana ta obejmowała praktycznie wszystkie obszary działalności spółki na różnych płaszczyznach: procesy, narzędzia, sposób organizacji pracy czy kształcenie nowych umiejętności.

Najbardziej w pracy w Imperial Tobacco ceni sobie współpracę z ludźmi oraz dynamikę pracy, która motywuje ją do ciągłego uczenia się i zmian. Ważna jest dla niej również nieformalna i otwarta kultura organizacyjna oraz dobra atmosfera.

W wolnych chwilach uprawia sport i zawsze znajdzie czas na dobrą literaturę. Ceni sobie równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Wojciech Skowroński
Wojciech Skowroński

Członek Zarządu, Dyrektor Fabryki w Jankowicach

Ukończył - z tytułem magistra inżyniera - Politechnikę Poznańską, Wydział Budownictwa na kierunku „Budownictwo w zakresie technologii i organizacji budownictwa”. Jest również absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, na której ukończył kierunek „Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem”.

Wojciech Skowroński posiada też tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, który współpracuje z Georgia State University w Atlancie.

Karierę w Imperial Tobacco Polska S.A. rozpoczął w 2002 roku od stażu na Produkcji Papierosów i Produkcji Krajanki w fabryce w Jankowicach koło Poznania. W następnych latach przechodził przez kolejne szczeble kariery zawodowej, awansując od pozycji Młodszego Koordynatora Produkcji po Koordynatora Produkcji. W 2007 roku kolejnym wyzwaniem zawodowym było długoterminowe oddelegowanie w roli Logistics Manager
do Wołgogradu.

W latach 2009-2014 Wojciech Skowroński obejmował stanowisko Dyrektora Produkcji,
a od 2014 roku do dzisiaj jest Dyrektorem Fabryki Imperial Tobacco Polska S.A.
w Jankowicach.

Grażyna Sokołowska
Grażyna Sokołowska

Członek Zarządu, Dyrektor ds. Korporacyjnych i Prawnych Klaster Europa Centralna

Absolwentka wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny - ukończyła aplikacje radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Grażyna Sokołowska karierę w Imperial Tobacco Polska S.A rozpoczęła w 1991 roku. Pracę rozpoczynała na stanowisku radcy prawnego, a następnie zdobywała doświadczenie oraz kolejno awansowała na stanowiska: kierownik ds. prawnych i praw markowych, dyrektor działu prawnego oraz dyrektor ds. korporacyjnych i prawnych.

Obecnie, od 2016 roku, zarządza działami korporacyjno-prawnymi w ramach Klastra Europa Centralna, który obejmuje 4 kraje: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry.

Zobacz więcej