W Tarnowie Podgórnym mieści się nowoczesny zakład produkcyjny, który jest jednocześnie najważniejszą inwestycją Imperial Tobacco Polska S.A.. Tarnowo Podgórne jest również siedzibą zarządu spółki oraz miejscem pracy najważniejszych organów firmy.

Anna Chudzichowska
Anna Chudzichowska

Członek Zarządu, Dyrektor HR Klaster Europa Centralna i Ukraina

Absolwentka wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe WSB z zakresu zarządzania kadrami.

Swoje umiejętności doskonali poprzez liczne szkolenia i programy międzynarodowe, w tym m.in. „Breakthrough Leadership Programme’”, współorganizowany przez Ashridge Executive School. Ponadto, ukończyła Akademię HR Business Partner.

Anna Chudzichowska karierę w Imperial Tobacco Polska S.A rozpoczęła w 1998 roku. Pracę rozpoczynała od stażu w Dziale HR, a następnie zdobywała doświadczenie oraz kolejno awansowała w obszarach takich jak administracja personalna, rozwój i rekrutacje w strukturach sprzedaży. Pełniła funkcję HR Menedżera zarówno w fabryce w Tarnowie pod Poznaniem, jak i wspierała swoją wiedzą fabrykę w Radomiu, a następnie cały Region Produkcji Centralnej Europy.

Obecnie, od 2017 roku, zarządza zasobami ludzkimi w ramach Klastra Europa Centralna i Ukraina, który obejmuje 9 krajów oraz ok. 3 000 pracowników.

Anna Chudzichowska ceni pracę w Imperial Tobacco Polska S.A. przede wszystkim ze względu na profesjonalny zespół ludzi z którymi współpracuje i codziennie uczy się od nich innego spojrzenia na firmę. Ponadto, jej rola ma znaczący wpływ na kluczowe decyzje, które kształtują biznes. Dla Anny Chudzichowskiej istotne jest również to, że pracodawca przez całą jej karierę wspierał i umożliwiał łączenie rozwoju zawodowego z życiem rodzinnym oraz wychowywaniem dwójki dzieci.

Anna Kaczkowska-Donaj
Anna Kaczkowska-Donaj

Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

Anna Kaczkowska-Donaj jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość.

Dołączyła do Imperial Tobacco w 1999 roku. Pracę rozpoczęła na stanowisku Specjalisty Controllingu i przeszła niemal wszystkie szczeble kariery w obszarze finansów, aby w 2010 roku objąć stanowisko Dyrektora Finansowego.

Gdy w 2014 roku Grupa Imperial Brands podjęła decyzję o wprowadzeniu zmian modelu operacyjnego we wszystkich głównych spółkach Grupy, Anna Kaczkowska-Donaj stanęła na czele zespołu wdrożeniowego w Polsce. Zmiana ta obejmowała praktycznie wszystkie obszary działalności spółki na różnych płaszczyznach: procesy, narzędzia, sposób organizacji pracy czy kształcenie nowych umiejętności.

Najbardziej w pracy w Imperial Tobacco ceni sobie współpracę z ludźmi oraz dynamikę pracy, która motywuje ją do ciągłego uczenia się i zmian. Ważna jest dla niej również nieformalna i otwarta kultura organizacyjna oraz dobra atmosfera.

W wolnych chwilach uprawia sport i zawsze znajdzie czas na dobrą literaturę. Ceni sobie równowagę między życiem prywatnym i zawodowym.

Wojciech Skowroński
Wojciech Skowroński

Członek Zarządu, Dyrektor Fabryki w Jankowicach

Ukończył - z tytułem magistra inżyniera - Politechnikę Poznańską, Wydział Budownictwa na kierunku „Budownictwo w zakresie technologii i organizacji budownictwa”. Jest również absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, na której ukończył kierunek „Zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem”.

Wojciech Skowroński posiada też tytuł MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, który współpracuje z Georgia State University w Atlancie.

Karierę w Imperial Tobacco Polska S.A. rozpoczął w 2002 roku od stażu na Produkcji Papierosów i Produkcji Krajanki w fabryce w Jankowicach koło Poznania. W następnych latach przechodził przez kolejne szczeble kariery zawodowej, awansując od pozycji Młodszego Koordynatora Produkcji po Koordynatora Produkcji. W 2007 roku kolejnym wyzwaniem zawodowym było długoterminowe oddelegowanie w roli Logistics Manager
do Wołgogradu.

W latach 2009-2014 Wojciech Skowroński obejmował stanowisko Dyrektora Produkcji,
a od 2014 roku do dzisiaj jest Dyrektorem Fabryki Imperial Tobacco Polska S.A.
w Jankowicach.

Andrzej Skowroński
Andrzej Skowroński

Członek Zarządu, Dyrektor Rynku Sprzedaży Polska

Andrzej Skowroński związany jest z Imperial Tobacco od ponad dwudziestu lat. Zdobywał doświadczenie na wielu stanowiskach kierowniczych w dziale sprzedaży, budował siłę organizacji pracując jako trener i wspierał swoją wiedzą dział marketingu sprzedaży zarządzając jego strukturami.

W ostatnim czasie Andrzej Skowroński odpowiadał za realizację celów firmy koordynując współpracę z kluczowymi klientami i zarządzając rynkiem hurtowym.

Zobacz więcej