Zgadzamy się, że rządy i władze w obszarze zdrowia publicznego na świecie powinny przekazywać jasne i konsekwentne informacje na temat ryzyka związanego z paleniem.

Palenie i zdrowie

Palenie jest przyczyną poważnych chorób u palaczy, w tym raka płuc, chorób serca i rozedmy płuc. Zgadzamy się, że rządy i władze zajmujące się zdrowiem publicznym na świecie powinny dostarczać jasny i spójny przekaz na temat ryzyka zawiązanego z paleniem. Dorośli powinni kierować się tym przekazem przy podejmowaniu decyzji o paleniu lub niepaleniu. Osoby niepełnoletnie nigdy nie powinny palić.

Uzależnienie

Dym papierosowy jest uzależniający i zaprzestanie palenia może być bardzo trudne.

Choć dla niektórych ludzi rzucenie palenia jest trudne, to naszym zdaniem istotne jest by zrozumieli, że mogą przestać palić, jeśli tylko tak postanowią. Miliony ludzi rzuciło palenie, większość bez pomocy.

Najlepszy sposób na ograniczenie ryzyka związanego z paleniem to jego rzucenie. Informacje publikowane przez władze zajmujące się zdrowiem publicznym są zawsze dostępne dla osób, które postanowiły przestać palić.

Środowiskowy dym tytoniowy

Środowiskowy dym tytoniowy to mieszanka dymu wydobywającego się z zapalonego końca papierosa i dymu wydychanego przez palacza do otaczającego powietrza.
Władze zdrowotne na całym świecie doszły do wniosku, że ten dym powoduje u niepalących choroby związane z paleniem. Społeczeństwo powinno kierować się wnioskami wyciągniętymi przez te władze w kwestii środowiskowego dymu tytoniowego.

Dorośli palacze powinny wykazywać troskę i kurtuazję wobec innych ludzi, a szczególnie powinni unikać palenia w obecności dzieci.

Zobacz więcej