Popieramy regulacje, które są rozsądne, proporcjonalne i oparte na dowodach.

Regulacje dotyczące tytoniu

Popieramy regulacje dotyczące tytoniu, które są rozsądne, proporcjonalne i oparte na dowodach.

Posiadamy specjalistyczną wiedzę handlową i techniczną na temat naszych wyrobów i międzynarodowego handlu tytoniem. Regulatorzy powinni korzystać z tej wiedzy przy rozważaniu regulacji dotyczących tytoniu.

Staramy się nawiązać konstruktywny dialog z władzami regulacyjnymi aby wspierać rozsądne, proporcjonalne regulacje, które są oparte na dowodach.

Jesteśmy odpowiedzialną, legalnie działającą firmą. Nie jesteśmy gotowi zaakceptować regulacji, które są wadliwe, nierozsądne lub nieproporcjonalne, lub regulacji, które nie są oparte na solidnych podstawach prawnych.

Będziemy nadal sprzeciwiać się takim regulacjom aby chronić nasz biznes i bronić praw naszych konsumentów.

Nie wchodzimy na drogę prawną bez ważnej przyczyny, ale zrobimy to, gdy uznamy za stosowne.

Marketing naszych wyrobów

Zobowiązaliśmy się sprzedawać nasze wyroby w sposób odpowiedzialny, zgodnie z regulacjami i wymogami krajów, w których działamy.

Nasze Międzynarodowe Standardy Marketingowe wzmacniają to zobowiązanie i ustanawiają jasne zasady zapewniające, że nasze działania informacyjne są skierowane tylko do dorosłych konsumentów wyrobów tytoniowych. Tam, gdzie regulacje i wymogi są mniej restrykcyjne niż nasze standardy marketingowe, stosujemy te ostanie, o ile prawo nie stanowi inaczej.

Nasze Standardy Marketingowe są dostępne za pomocą poniższych linków. Stosujemy się do nich zawsze, gdziekolwiek byśmy nie prowadzili naszej działalności.

Zachęcamy rządy i inne odpowiednie władze by włączały praktyki opisane w naszych Standardach Marketingowych do regulacji i wymogów i by szanowały zasady wyboru dokonywanego przez dorosłych oraz zasady komunikacji handlowej.

Konsumenci powinni móc uzyskać informacje na temat dostępnych marek i wyrobów.

Wybór dorosłych

Jesteśmy zdania, że dorośli powinni móc decydować o tym czy używać wyroby tytoniowe. Nie chcemy by osoby niepełnoletnie paliły lub używały wyroby tytoniowe. Popieramy karanie sprzedawców, którzy sprzedają wyroby tytoniowe osobom niepełnoletnim.

Zapobieganie używania wyrobów tytoniowych przez osoby niepełnoletnie to kwestia, którą musi rozwiązać całe społeczeństwo. Odgrywamy naszą rolę nie kierując działań marketingowych związanych z naszymi wyrobami do osób poniżej 18 roku życia, ani do osób niepalących.

Stosujemy się do naszych Międzynarodowych Standardów Marketingowych, z którymi można się zapoznać poprzez poniższe linki. Wspieramy także władze i handel detaliczny poprzez szereg programów mających na celu zapobieganie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom niepełnoletnim.

Ostrzeżenia pisemne i graficzne

Popieramy regulacje, które są rozsądne, proporcjonalne i oparte na prawdziwych dowodach naukowych. Uznajemy fakt, że rolą rządów jest przedstawienie społeczeństwu jasnego przekazu na temat ryzyka dla palaczy związanego z używaniem wyrobów tytoniowych. Nie podważamy prawdziwości tego przekazu.

Stosujemy się do wszystkich przepisów i wymogów dotyczących ostrzeżeń.

Nie wierzymy by stosowanie ostrzeżeń obrazkowych było konieczne. Ryzyko związane z paleniem jest już dobrze znane. Naszym zdaniem, ostrzeżenia graficzne nie wnoszą niczego nowego do świadomości społecznej dotyczącej tego ryzyka. Takie ostrzeżenia po prostu stygmatyzują palaczy i czynią z palenia coś nienormalnego. Jesteśmy mocno przekonani, że dorośli palacze i palenie nie powinno być traktowane w ten sposób.

Stanowczo przeciwstawiamy się dalszej erozji naszej wartościowej własności intelektualnej poprzez wprowadzanie wciąż większych ostrzeżeń i zdjęć, wraz z innymi przekazami i informacjami, które jesteśmy zobowiązani przedstawiać na naszych opakowaniach.

Prezentacja wyrobów tytoniowych

Popieramy regulacje dotyczące tytoniu, które są rozsądne, proporcjonalne i oparte na dowodach. Naszym zdaniem, wyroby tytoniowe są przeznaczone dla dorosłych. Popieramy egzekwowanie przez odpowiednie władze restrykcji wiekowych w dostępnie do wyrobów tytoniowych.

Zachęcamy władze do poszanowania zasad wyboru dorosłych i wolności konkurencji przy wprowadzaniu regulacji dotyczących wyrobów tytoniowych. Sprzeciwiamy się regulacjom, które ograniczają lub zakazują sprzedawcom prezentacji wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży.

Prezentacja wyrobów tytoniowych to istotny aspekt procesu zakupu. Dostarcza ona konsumentom informacje pozwalające na dokonanie prawdziwego wyboru spośród licznych wyrobów tytoniowych, marek i cen dostępnych w punktach sprzedaży, przyczyniając się do uczciwej i zdrowej konkurencji między producentami i sprzedawcami tytoniu.

Imperial Tobacco stara się brać udział w konstruktywnym i skutecznym dialogu z władzami regulacyjnymi i współpracować z nimi przy opracowaniu rozsądnych, proporcjonalnych regulacji, które są oparte na dowodach.

Jednolite opakowania

Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych są niepotrzebne, nierozsądne i nieuzasadnione.

Rządy, które rozważają wprowadzenie jednolitych opakowań ryzykują naruszeniem całego szeregu regulacji wynikających z prawa własności intelektualnej, handlu międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej.

Opakowania tytoniu nigdy nie zostały zidentyfikowane jako powód, dla którego osoby niepełnoletnie zaczynają palić albo dorośli postanawiają palić nadal.

Jednolite opakowania stanowiłyby wielką przeszkodę dla konkurencji ponieważ znacznie utrudniałyby nowym graczom wejście na rynek oraz wprowadzenie nowej marki lub wyrobu istniejącym firmom.

Udostępnienie wszystkich wyrobów tytoniowych a takim samym, łatwym do podrobienie, opakowaniu mogłoby doprowadzić do znacznego wzrostu produkcji wyrobów podrabianych, podważając tym samym znaczną wspólną pracę wykonywaną przez przemysł tytoniowy i władze celne na całym świecie w celu zwalczania nielegalnego handlu.

Popieramy regulacje dotyczące tytoniu, które są rozsądne, proporcjonalne i oparte na dowodach. Naszym zdaniem, wyroby tytoniowe przeznaczone są dla dorosłych. Nie chcemy by osoby niepełnoletnie paliły lub używały wyroby tytoniowe.

Zapobieganie używania wyrobów tytoniowych przez osoby niepełnoletnie to kwestia, którą musi rozwiązać całe społeczeństwo. Odgrywamy naszą rolę nie kierując działań marketingowych związanych z naszymi wyrobami do osób poniżej 18 roku życia, ani do osób niepalących. Popieramy także egzekwowanie przez odpowiednie władze restrykcji wiekowych dotyczących kupna wyrobów tytoniowych oraz popieramy karanie sprzedawców, którzy sprzedają wyroby tytoniowe osobom niepełnoletnim.

 

Zobacz więcej