Rygorystycznie wdrażamy w pełni udokumentowaną i odpowiedzialną politykę dostaw. Stosujemy ścisłe metody kontroli w całej naszej globalnej sieci dystrybutorów i jesteśmy w pełni przygotowani do współpracy ze światowymi agendami wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania nielegalnego handlu.

Nielegalny handel wyrobami tytoniowymi

Jesteśmy całkowicie przeciwni przemytowi i zaangażowaliśmy się we współpracę z rządami i władzami celnymi przy realizacji działań mających na celu walkę z tym zjawiskiem oraz z podrabianiem wyrobów.

Nasze międzynarodowe doświadczenie wskazuje na to, że zbyt wysokie podwyżki podatków napędzają rozwój nielegalnego handlu.

Korzyści z przemytu i podrabiania uzyskują wyłącznie przestępcy, tworząc rynek, który jest całkowicie pozbawiony kontroli i odpowiedzialności. W rezultacie osoby niepełnoletnie mogą łatwiej kupić wyroby tytoniowe, rządy tracą przychody budżetowe z podatków, a źródła utrzymania niezależnych sprzedawców tytoniu są zagrożone.

Stosujemy rygorystyczne metody kontroli w naszej globalnej sieci dystrybucyjnej oraz posiadamy dedykowany zespół specjalistów, którzy działają na skalę międzynarodową we współpracy z rządami, władzami celnymi i podatkowymi, aby przeciwdziałać dostawom oraz sprzedaży nielegalnych wyrobów.

Powodzenie naszych aktywności pomogło znacznie zmniejszyć przemyt oryginalnych wyrobów Imperial Tobacco.

Nasze działania w tym obszarze coraz częściej koncentrują się na walce z podróbkami, które staja się poważnym problemem dla wielu sektorów dóbr konsumpcyjnych.

Nasze marki produkowane są według najwyższych standardów i są zgodne z wszystkimi wymaganiami regulacyjnymi. Wyroby podrabiane nie są zgodne z tymi wymogami i dlatego pozbawiają palaczy jakości i smaku, który oni kojarzą ze swoimi ulubionymi markami.

Detaliści i konsumenci powinni kupować wyroby tytoniowe wyłącznie z legalnych źródeł.

Praca dzieci

Polityka Imperial Brands PLC obejmuje zapewnienie, że Grupa oraz jej jednostki zależne nie zatrudniają dzieci.

Pracujemy z naszymi dostawcami by zachęcić ich do poszanowania międzynarodowych standardów dotyczących zakazu pracy dzieci. Współpracujemy z odpowiednimi interesariuszami by wyeliminować wykorzystywanie dzieci w sektorze tytoniowym.

 

Zobacz więcej