Współpracujemy ze sprawdzonymi, odpowiedzialnymi dostawcami.

Dysponujemy bardzo przejrzystą polityką dotyczącą praw człowieka, która podkreśla nasze zaangażowanie, skupiając się na trzech najważniejszych dla naszej firmy kwestiach:

  • wykorzystanie pracy dzieci przy uprawie tytoniu,
  • rozwiązywanie potencjalnego problemu współczesnych form niewolnictwa w działalności i łańcuchu dostaw firmy
  • wspieranie prawa do bezpiecznego środowiska pracy w działalności pośredniej i bezpośredniej.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zabieranie głosu w obliczu ewentualnych naruszeń praw człowieka.

Nasze obecne działania wpływają na przyszłość firmy. Jako ustalono w naszym Kodeksie Postępowania, utrzymanie wysokich standardów we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa ma kluczowy wpływ na zachowanie globalnej reputacji zaufanego partnera i pracodawcy. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za etyczne postępowanie i stałe uosabianie naszych wartości.

Zobacz więcej