Współpracujemy ze sprawdzonymi, odpowiedzialnymi dostawcami.

W ramach wolontariatu pracowniczego wspieramy zrównoważony rozwój lokalny.

Jesteśmy aktywnym członkiem fundacji ECLT, fundacji na rzecz eliminowania pracy dzieci w przemyśle tytoniowym.

Angażujemy się w akcje poprawiające jakość życia społeczności na obszarach naszej działalności.

Zobacz więcej