Współpracujemy ze sprawdzonymi, odpowiedzialnymi dostawcami.

Dysponujemy bardzo przejrzystą polityką dotyczącą praw człowieka. Została ona podpisana przez Dyrektor Generalną Alison Cooper. Polityka ta podkreśla nasze zaangażowanie na rzecz praw człowieka, skupiając się na trzech najważniejszych dla naszej firmy kwestiach:

  • wykorzystanie pracy dzieci przy uprawie tytoniu,
  • rozwiązywanie potencjalnego problemu współczesnych form niewolnictwa w działalności i łańcuchu dostaw firmy
  • wspieranie prawa do bezpiecznego środowiska pracy w działalności pośredniej i bezpośredniej.

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zabieranie głosu w obliczu ewentualnych naruszeń praw człowieka.

Nasze obecne działania wpływają na przyszłość firmy. Jako ustalono w naszym Kodeksie Postępowania, utrzymanie wysokich standardów we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa ma kluczowy wpływ na zachowanie globalnej reputacji zaufanego partnera i pracodawcy. Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za etyczne postępowanie i stałe uosabianie naszych wartości.

Zobacz więcej