Odpowiedzialne postępowanie ma nieodłączny wpływ na nasze przedsięwzięcia. Pozwala ono także umocnić naszą reputację zaufanego i szanowanego pracodawcy.

Podstawą są nasze wartości i Kodeks postępowania. Dysponujemy także politykami, wewnętrznymi procedurami kontrolnymi i procesami zarządzania ryzykiem, które dodatkowo pomagają zadbać o naszą działalność.

Naszym obowiązkiem jest dostarczanie produktów o jakości, jakiej oczekują konsumenci. Stosujemy wymagania, które przewyższają obowiązujące nas regulacje prawne. Obejmują one bardzo szeroki zakres zagadnień, m.in. projektowanie produktów, ich zawartość, proces produkcji, pakowanie, testowanie czy raportowanie danych.

 • Prowadzimy programy naukowe i badawcze, aby zwiększać i aktualizować naszą wiedzę.
 • Nie zamawiamy ani nie prowadzimy testów na zwierzętach!
 • Gwarantujemy, że materiały i wyroby spełniają odpowiednie certyfikacje i wymogi.
 • Przedkładamy raporty i informacje na temat składników stosowanych w naszych wyrobach.
 • W systemie zarządzania jakością stosujemy międzynarodową normę ISO 9001.
 • Sprzedajemy nasze produkty w sposób odpowiedzialny. Zawsze i wszędzie przestrzegamy odpowiednich regulacji.

Podjęliśmy szereg ważnych i kluczowych zobowiązań:

 • Nigdy nie zachęcaj do rozpoczęcia palenia.
 • Nigdy nie zniechęcaj do zaprzestania palenia.
 • Zawsze przedstawiaj nasze produkty w sposób uczciwy i sprawiedliwy.
 • Upewnij się, że wszystkie wykorzystywane metody eksponowania wyrobów tytoniowych zawierają ostrzeżenie zdrowotne!
 • Nigdy nie płać za pokazywanie produktów naszych marek tytoniowych w filmach czy programach telewizyjnych.
 • Nigdy nie eksponuj wyrobów tytoniowych w obrębie 100 metrów od szkoły!

Uważamy, że dbałość o to, aby dzieci i młodzież nie sięgały po wyroby tytoniowe, jest kwestią jednoczącą całe społeczeństwo.

Nasze zobowiązania traktujemy bardzo poważnie, stosując wysokie standardy.

Wspieramy naszych klientów, angażując się w tak istotne kwestie, jak ochrona legalnego rynku tytoniu.

We współpracy z rządami, policją, urzędami celnymi podejmujemy liczne starania na rzecz zapobiegania przemytowi i podrabianiu wyrobów tytoniowych.

Nielegalny handel powoduje, że:

 • Dzieci łatwiej uzyskują dostęp do wyrobów tytoniowych
 • Konsumenci są pozbawieni jakości, z którą utożsamiają swoje ulubione marki
 • Rządy tracą przychody z podatków
 • Źródła utrzymania sprzedawców detalicznych są zagrożone

Działając razem z organami ścigania inwestujemy w systemy poprawiające bezpieczeństwo naszych produktów. Dzielimy się informacjami pozwalającymi przerwać dostawy nielegalnych papierosów.

Kontaktujemy się z rządami, informując o skali problemu i przekonując, że skrajne regulacje mogą przyczynić się do rozwoju nielegalnego handlu —  rozwinąć.

Pamiętaj! Podrabiane produkty tytoniowe stwarzają większe zagrożenie dla zdrowia niż wyroby oryginalne, ponieważ nie są wytwarzane z zachowaniem wysokich standardów i nie spełniają wymogów regulacyjnych. Badania wykazały, że zawierają szereg niebezpiecznych składników, jak azbest czy tworzywa sztuczne!

Zobacz więcej