Głęboki szacunek do zasobów naturalnych jest wpisany w kodeks postępowania każdej odpowiedzialnej osoby.

Nasze podejście w procesie produkcyjnym zakłada zmniejszenie zużycia i ponowne wykorzystanie zasobów naturalnych oraz recykling.

W Imperial Tobacco Polska funkcjonuje Dobra Praktyka Środowiskowa. Są to działania, jakie podejmujemy w zakresie odpowiedzialności za środowisko – m.in. inwestycje w proekologiczne instalacje i redukcja użycia transportu drogowego.

Wprowadzamy odpowiedzialne zasady zarządzania zasobami – np. przeprowadzane są audyty energetyczne i rozwija się programy świadomości energetycznej.

Edukujemy pracowników w zakresie ekologii.

Przestrzegamy wszelkich wymogów związanych z ryzykiem pożaru, jakie niesie ze sobą nierozważne używanie lub wyrzucanie wyrobów tytoniowych!

Pracujemy nad minimalizowaniem odpadów z produktów i opakowań.

Filtry papierosowe rozkładają się przez wiele lat… wyrzucanie niedopałków może trwale wpłynąć na środowisko. Wspieramy inicjatywy wymierzone w zaśmiecanie. Szukamy okazji do poprawy technologii produkcji filtrów, aby przyspieszyć ich rozkład.

Zobacz więcej