Usprawniamy

Elementem kultury Lean jest KAIZEN – z języka japońskiego: KAI- zmiana, ZEN- na dobre. Kaizen zakłada, że każdy Pracownik  jest najlepszym źródłem pomysłów, usprawniających jego pracę i to właśnie on potrafi wskazać obszary, wymagające zmian i optymalizacji. Należy pamiętać, że istniejące procesy, standardy nigdy nie są doskonałe i stanowią podstawę do poszukiwania nowych możliwości i rozwiązań.  W związku z tym kultura ciągłego doskonalenia to drobne pomysły usprawniające pracę, których suma pozwala uzyskać większą zmianę.

Wniosek KAIZEN może zgłosić każdy pracownik lub grupa pracowników. Każdy zgłoszony pomysł to punkty, które następnie pracownik może wymienić na nagrody. Kwestionuj sposób, w jaki zawsze coś było robione!

Programy zgłaszania pomysłów na usprawnienie funkcjonują w obu fabrykach.

Generator Kaizen – program w fabryce w Tarnowie

Imperium Pomysłów – program w fabryce w Radomiu

Zobacz więcej