Zdobywamy wiedzę i umiejętności

Ponieważ każdy pracownik odgrywa ważną rolę i wnosi swój wkład, dbamy o to, by każdy rozumiał kulturę Lean i czuł się jej częścią i współtwórcą. Uczymy się narzędzi i ich stosowania – na przykład sposobów na rozwiązywanie problemów (diagram ISHIKAWA, 5 razy dlaczego), analizy przyczyn źródłowych (sesja RCA). Na każdym poziomie struktury organizacyjnej stosujemy te narzędzia w praktyce – w zespole kierownictwa, wśród specjalistów, administracji, w obszarach produkcyjnych i magazynowych. Zdobytą wiedzę stosujemy

Zaciekawiła Cię filozofia zarządzania Lean? Poniżej znajdziesz opis narzędzi, wymienionych w powyższym artykule:

Diagram Ishikawy – narzędzie, służące do określania przyczyn i skutków (ang. cause and effect diagram). Ma kształt rybiej ości (ang. fishbone diagram). Stosowany jest do ilustrowania związków przyczynowo-skutkowych, pomaga je grupować i łączyć, aby dotrzeć do wszystkich aspektów problemu.

Przykładowy diagram Ishikawy:

5 razy dlaczego – metoda, pozwalająca na wykrywanie przyczyn problemów. Polega na zadawaniu kilku pytań „Dlaczego?”.  Chodzi o dotarcie do źródłowej, podstawowej przyczyny, źródła zakłóceń. Dzięki zadawaniu pytań „Dlaczego?” lepiej rozumiemy problem oraz to, z czym jest związany. Analiza 5 razy dlaczego pomaga w odpowiedzi na pytania:

Dlaczego powstał problem?

Dlaczego go nie zauważyliśmy?

Jak go rozwiązać?

Sesja RCA – RCA – Root Cause Analysis, czyli: Analiza przyczyn źródłowych problemu. To metoda rozwiązywania problemów, używana do identyfikacji podstawowych przyczyn błędów lub nieprawidłowości. Opiera się na zdefiniowaniu i poprawnym opisaniu zdarzenia lub problemu oraz rozróżnienia przyczyn źródłowych i określeniu działań, mających na celu usunięcie przyczyny źródłowej. Po wdrożeniu (i przy stałej realizacji) RCA przekształca się w metodę przewidywania problemów.
Podczas sesji RCA stosuje się często wyżej opisane narzędzia: diagram Ishikawy oraz 5 razy dlaczego.

Zobacz więcej