Departament Produkcji

Departament produkcji zajmuje się organizacją procesów produkcji, które są zgodne z obowiązującymi normami. Inicjujemy i wdrażamy postęp technologiczny oraz dbamy o wysoką jakość produktów.

Dział Wyrobu Tytoni

Dział Wyrobu Tytoni zajmuje się produkcją krajanki tytoniowej dla potrzeb Działu Produkcji i Pakowania Papierosów, produkcją krajanek na eksport oraz pakowaniem krajanki tytoniowej do skrętów w pojemniki.

Odpowiadamy za:

 • terminową realizację zleceń produkcyjnych,
 • wysoką jakość naszych wyrobów,
 • konkurencyjne koszty,
 • bezpieczeństwo i rozwój naszych ludzi.

Dział Produkcji i Pakowania Papierosów

Dział produkcji i pakowania papierosów zatrudnia blisko 300 osób odpowiedzialnych za produkcję wyrobów tytoniowych. Maszyny obsługiwane przez pracowników produkują i pakują papierosy w paczki spełniające najwyższe standardy jakości.

Odpowiadamy za:

 • produkcję wysokiej jakości wyrobów, zgodnie z wymaganiami klienta
 • organizację procesów technologicznych
 • terminową realizacja bieżących zleceń w zakresie produktywności
  i rentowności
 • usprawnianie procesów produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem działań optymalizujących koszty
 • zapewnienie zgodności procesów produkcyjnych z wymaganiami BHP
 • organizację działań personelu oraz podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych
 • płynny przepływ informacji oraz wsparcie dla pozostałych działów fabryki

Dział Produkcji Sztabek Filtrowych

Wytwarza półprodukt w postaci sztabek filtrowych. Sztabki te są cięte na tzw. segmenty i stanowią filtr w papierosach. Produkcja obejmuje sztabki filtrowe monoacetatowe i segmentowe, w różnych formatach pod kątem długości i średnicy, a także z użyciem mentolu i węgla aktywowanego. Nasze produkty przeznaczone są zarówno na potrzeby własne, jak i na eksport na rynki wielu krajów w Europie i na świecie.

Departament Techniczny

Dział Projektów Technicznych

Dział utrzymania budynków i inwestycji.

Dział utrzymania budynków działa w oparciu o prawo budowlane. Kluczowym aspektem związanym z właściwym działaniem całej fabryki jest prawidłowa eksploatacja budynków poprzez utrzymanie wymaganego i należytego stanu technicznego oraz estetycznego budynku, w okresie jego użytkowania. W zakresie naszej działalności jest również realizacja inwestycji związanych z rozbudowa infrastruktury.

Dział Utrzymania Ruchu

Główną rolą działu Utrzymania Ruchu jest zapewnienie ciągłości pracy maszyn

i urządzeń produkcyjnych poprzez przeprowadzanie przeglądów konserwacyjnych, wprowadzanie usprawnień oraz innowacji na maszynach. Zajmujemy się także dostosowaniem maszyn do aktualnych potrzeb klienta.

Dział Planowanego Utrzymania Ruchu

Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie części zamiennych i usług technicznych niezbędnych do prawidłowej i ciągłej pracy maszyn.

Zarządzamy magazynami części zamiennych oraz magazynami w których składujemy wycofane z produkcji maszyny i urządzenia.

Naszym podstawowym obowiązkiem jest racjonalna gospodarka częściami zamiennymi przy wykorzystaniu dostępnych systemów oraz narzędzi.

Codziennie kontaktujemy się z wieloma dostawcami oraz obsługujemy wielu pracowników Utrzymania Ruchu i działów produkcyjnych

Departament Logistyki

Departament Logistyki podzielony jest na 4 działy:

Dział Planowania i Projektów

Dbamy o efektywne wykorzystanie zasobów Naszej Fabryki, zarówno ludzkich jak i maszynowych.

Zapewniamy specyfikacje, optymalny plan produkcji oraz materiały w odpowiedniej ilości i na czas.

Planujemy i harmonogramujemy produkcję wyrobów gotowych (Papierosy, Filtry specjalne, OTP, Krajanki eksportowe) oraz półwyrobów zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.

Zarządzamy zapasami materiałów tytoniowych oraz nietytoniowych (NTM), współpracując z ponad 70 dostawcami komponentów do produkcji.

Zarządzamy zmianami w obszarach specyfikacji materiałowych jak i wyrobów gotowych.

Uczestniczymy w projektach optymalizujących pracę radomskiej fabryki, współpracując ze wszystkimi lokalnymi departamentami jak i z wieloma funkcjami centralnymi (Działy Rozwoju, Planowania, Zakupów).

Dział Logistyki Wewnętrznej

Logistyka wewnętrzna w naszym zakładzie odpowiedzialna jest za wszelkie przepływy systemowo-fizyczne od momentu odebrania materiałów/surowców od dostawców, aż po wydanie ich do procesu produkcyjnego. W przepływach tych biorą udział materiały nietytoniowe, susz tytoniowy oraz półprodukty takie jak filtry. Przepływy te odbywają się zarówno w magazynach wewnętrznych, jak i magazynach zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem zakładu. Do zadań logistyki wewnętrznej należy również wysyłka krajanki eksportowej do klientów z całego świata.

Dział Wysyłek

Dział w części specjalistycznej odpowiedzialny jest za planowanie wysyłek zgodnie z zapotrzebowaniem rynków, zamówienia transportów drogowych, morskich oraz lotniczych, monitorowanie planu produkcji, przygotowanie dokumentacji wysyłkowej, odprawy celne, zarządzanie zapasem, współpraca z organami administracji państwowej ( WIORiN, Izba Przemysłowo-Handlowa, Urzędy celno-skarbowe). W obszarze magazynowym dział logistyki wysyłek odpowiada za fizyczne składowanie wyrobów gotowych na magazynie, systemową kontrolę nad składowanymi wyrobami, ustalanie dziennych harmonogramów załadunków oraz fizyczne załadunki wyrobów na auta zgodnie z dziennym harmonogramem.

Dział Cła i Akcyzy

Zajmujemy się gospodarką magazynową znaków akcyzy w magazynach Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. oraz zapewniamy rzetelne i terminowe przepływy fizyczne i informatyczne w zakresie tej gospodarki. Wykonujemy również proces cięcia arkuszy znaków akcyzy. Dział rozlicza znaki akcyzy z rynkami zagranicznymi zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz wymogami prawnymi. Współpracujemy z instytucjami zewnętrznymi, organami administracji państwowej, agencjami celnymi oraz partnerami z Imperial Tobacco Group celem zapewnienia poprawności procesów celnych oraz akcyzowych. Dział prowadzi również szkolenia z zakresu cła i akcyzy.

Departament Finansowy

Dział Księgowości i Podatków

Czuwamy nad prawidłową rejestracją w systemie księgowym i prezentacją w sprawozdaniach finansowych oraz statystycznych wszystkich zdarzeń gospodarczych mających miejsce w naszej firmie (przychody, koszty, majątek firmy). W tym dziale odbywa się także rozliczanie podatków akcyzowego, VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków lokalnych.

Dział Kontrolingu Fabryki

Odpowiadamy za kalkulację i optymalizację kosztów produkcji, ceny transferowe, koordynowanie procesu zatwierdzania i raportowania inwestycji, nadzór nad zapasami firmy od strony finansowej.

Dział Kontrolingu Finansowego

Zajmujemy się sprawozdawczością finansową do Grupy oraz obsługą bankową operacji w naszej firmie. Oba Kontrolingi wspólnie raportują do Centrali wyniki fabryki i nadzorują proces budżetowy w firmie.

Departament Doskonalenia Systemów Operacyjnych

Dział Kontroli Jakości

Naszym zadaniem jest kontrola jakości wyrobów gotowych, półproduktów, surowców, materiałów oraz procesów.

Codziennie badamy parametry i dokonujemy oceny wizualnej produktów. Rejestrowane przez nas wyniki są podstawą do wyliczenia wskaźnika jakościowego naszych wyrobów i półproduktów.

Przeprowadzamy szkolenia dla pracowników produkcji z zakresu samokontroli oraz wspieramy obszar produkcji naszą wiedzą i doświadczeniem w codziennej produkcji.

Wykonujemy próby rozwojowe dla naszych produktów.

Dział Zapewnienia Jakości

Naszym głównym zadaniem jest dostarczanie wiedzy z zakresu jakości wyrobów gotowych, półproduktów, surowców, materiałów oraz procesów.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników produkcji, przygotowujemy standardowe procedury operacyjne, opracowujemy wytyczne jakościowe dla procesów oraz wymagania jakościowe dla wyrobów.

Dbamy o prawidłowe funkcjonowanie procesu niezgodności, odpowiadamy na reklamacje z rynku i docieramy do przyczyn źródłowych powstania problemu, aby wyeliminować jego ponowne wystąpienie.

Praca nasza opiera się na analizach wyników z obszaru jakości, po których inicjujemy działania i projekty doskonalące.

Odpowiedzialnością naszą jest również monitorowanie spełnienia wymagań norm ISO.

Dział BHP i Ochrony Środowiska

Dział BHP i Ochrony Środowiska wspomaga pracodawcę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska. Zapewnia spełnienie wymagań prawnych oraz standardów bezpieczeństwa Grupy Imperial Tobacco, nadzoruje i utrzymuje system zarządzania ISO 45001. Odpowiada za pomiary czynników szkodliwych tak na stanowiskach pracy jak i wpływających na otoczenie zakładu. Doradza w zakresie inwestycji i projektów mających wpływ na warunki pracy i środowisko zewnętrzne. Kontroluje warunki pracy, analizuje przyczyny wypadków i prowadzi stosowną dokumentację. Zajmuje się również wdrażaniem programów podnoszących świadomość pracowników z zakresie identyfikacji i eliminacji zagrożeń oraz dotyczących poprawy warunków pracy.

Dział Ciągłego Doskonalenia

Dział Ciągłego Doskonalenia zajmuje się szeroko pojętym doskonaleniem procesów poprzez eliminację marnotrawstw. Prowadzi szkolenia dla pracowników z zakresu stosowania narzędzi Lean oraz wspiera budowanie Kultury Kaizen w fabryce.

Departament HR

Funkcja HR

W ramach HR realizujemy wszystkie funkcje wspierające zarówno działalność produkcyjną jak i handlową. Nasza struktura zbudowana jest z Centrów Eksperckich:

 • Centrum Rekrutacji przeprowadza procesy selekcji i rekrutacji, zatrudnienia oraz adaptacji pracowników dla wszystkich trzech jednostek biznesowych. Na bieżąco monitoruje rynek pracy, a także realizuje działania budujące wizerunek pracodawcy. Koordynuje programy stażowe oraz praktyki.
 • Centrum Zarządzania Wiedzą realizuje procesy w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników oraz budowania kultury organizacyjnej. Przeprowadza szkolenia wewnętrzne oraz tworzy programy
  e-learningowe.
 • Centrum Transportu i Administracji prowadzi obsługę zadań z zakresu administracji biurowej oraz transportu osobowego i administrowania flotą samochodową.
 • Centrum Transakcji HR zapewnienie dostarczanie wysokiej jakości usług dla Biznes Partnerów HR, Osób Kierujących Ludźmi, Pracowników, Płac i firm zewnętrznych. Odpowiada za poprawne realizowanie zleceń poprzez wewnętrzny system transakcyjny
 • Centrum Świadczeń i Wynagrodzeń prowadzi obsługę procesów kadrowo – płacowych. Kontroluje i rozlicza czas pracy. Dokonuje kalkulacji opłacalności oraz kosztów dodatkowych świadczeń z uwzględnieniem obowiązujących przepisów podatkowych. Centra te pełnią rolę wspierającą dla wszystkich naszych jednostek (obu Fabryk i Rynku), natomiast wsparcie HR dla Kierownictwa wszystkich trzech jednostek zapewniają Zespoły HR Biznes Partnerów.

Departament Prezesa

Biuro Zarządu w Departamencie Prezesa zajmuje się szeroko pojętą organizacją pracy biura zarządu, począwszy od obsługi kancelaryjnej sekretariatu, po zarządzanie operacjami administracyjno – organizacyjnymi na potrzeby Biura Zarządu oraz innych departamentów. Przygotowujemy pisma, raporty i prezentacje na spotkanie wewnętrzne i zewnętrzne. Odpowiadamy za płynny przepływ informacji pomiędzy dyrekcją i pracownikami w ramach komunikacji wewnętrznej. Współpracujemy z pozostałymi działami firmy wspólnie budując pozytywny wizerunek spółki poprzez profesjonalne i pozytywne nastawienie wobec pracowników i klientów.

Zobacz więcej