Krzysztof Kord
Krzysztof Kord

Prezes Zarządu, Dyrektor fabryki w Radomiu

Absolwent Zarządzania Finansami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof rozpoczął karierę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. - z siedzibą w Radomiu - w 2000 roku obejmując stanowisko Skarbnika w Dziale Finansowym. Od 2008 roku pełnił funkcję Dyrektora Finansowego, a od 2013 roku pracował jako Dyrektor Produkcji.

Obecnie, od 2017 roku, Krzysztof pełni funkcję Dyrektora Fabryki w Radomiu oraz Prezesa Zarządu.

Krzysztof nieustannie doskonali swoje umiejętności poprzez udział w projektach (również międzynarodowych) w ramach Grupy Imperial Brands, licznych szkoleniach oraz programach międzynarodowych, w tym m.in. Future Factory Manager Programme.

Krzysztof Kord ceni pracę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. za rozwój, którego stale doświadcza oraz zaufanie i samodzielność, które otrzymuje realizując cele spółki.

Monika Kozior
Monika Kozior

Członek Zarządu, Dyrektor Produkcji w Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. w Radomiu

Absolwentka wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii Politechniki Radomskiej. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademię Psychologii Przywództwa przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Ciągle doskonali swoje umiejętności poprzez udział w projektach, również międzynarodowych, w ramach Grupy Imperial Brands – m.in. była członkiem grupy projektowej opracowującej globalny system wynagradzania naszego koncernu oraz wspierała fabrykę Skruf w Sävsjö/Szwecja, we wdrażaniu programu Doskonałości Operacyjnej. Uczestniczyła w licznych szkoleniach oraz programach międzynarodowych, w tym m.in. Future Factory Manager Programme.

Monika Kozior karierę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A rozpoczęła w 2007 roku obejmując stanowisko Kierownika ds. Zasobów Ludzkich i Wynagrodzeń. Od 2010 roku pełniła funkcję HR Menedżera dla fabryki w Radomiu, a następnie w 2015 roku przejęła odpowiedzialność za jakość, bezpieczeństwo oraz ciągłe doskonalenie w radomskim zakładzie.

Obecnie, od 2017 roku, zarządza Departamentem Produkcji, który obejmuje 3 działy produkcyjne i zatrudnia łącznie prawie 400 pracowników.

Monika Kozior ceni pracę w Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. przede wszystkim za ludzi, którzy tworzą atmosferę pasji i zaangażowania oraz za możliwości rozwoju w różnych obszarach firmy. Wolny czas poświęca córkom oraz realizacji swoich pasji: chodzeniu po górach i jeździe na motorze.

Zobacz więcej