Imperial Tobacco w Polsce podpisał Kartę Różnorodności

29 maja 2023
Imperial Tobacco w Polsce podpisał Kartę Różnorodności

Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A oficjalnie podpisały Kartę Różnorodności i tym samym dołączyły do prestiżowego grona blisko 300 przedsiębiorstw i organizacji w Polsce, które wspierają upowszechnianie zarządzania różnorodnością w miejscu pracy!

Maj to Europejski Miesiąc Różnorodności, a 21 dzień tego miesiąca to Międzynarodowy Dzień Różnorodności Kulturowej. To najlepsza okazja, aby poinformować o podjętych przez Imperial Tobacco w Polsce realnych krokach w kierunku wspierania otwartości, różnorodności i równości – mówi Tomasz Jabłoński, Dyrektor People&Culture w spółkach Imperial Tobacco w Polsce.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej realizowana w 26 krajach Unii Europejskiej, koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jako jej sygnatariusze firmy zobowiązane są stosować politykę równego traktowania, aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji w miejscu pracy, a także działać na rzecz tworzenia i promowania różnorodności.

Co więcej, Imperial Tobacco Manufacturing Polska S.A. oraz Imperial Tobacco Polska S.A. zostały wyróżnione w Badaniu Diversity In-Check – liście pracodawców zaangażowanych w zarządzanie różnorodnością i inkluzją w Polsce.

Kultura różnorodności i otwartości jest dla koncernu  niezwykle ważna, a podpisanie Karty Różnorodności to kolejny krok w wypełnianiu jednego kluczowych celów i najważniejszych zachowań firmy, które brzmi  „Bądź Autentyczny i Inkluzywny”. Otwartość, możliwość bycia sobą, jednoczesne akceptowanie i rozumienie różnorodności między nami, to podstawowe wartości i jeden z filarów strategii przedsiębiorstwa.