Imperial Tobacco – firma zorientowana na różnorodność

22 maja 2024
Imperial Tobacco – firma zorientowana na różnorodność

Imperial Tobacco Polska S.A., Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. oraz Imperial Brands Services Polska  – polskie oddziały międzynarodowego potentata tytoniowego Imperial Brands – zostały uznane za jedne z najbardziej zaawansowanych firm w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce. Udowadniają w ten sposób, że zarządzanie różnorodnością i inkluzją przynosi korzyści zarówno dla pracowników, jak i całej firmy. Wyróżnienie to przyznawane jest w ramach badania Diversity IN Check, prowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Badanie Diversity IN Check ocenia firmy pod kątem wdrażania polityk i praktyk sprzyjających różnorodności oraz inkluzji, opierając się na międzynarodowych standardach i wytycznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, GRI Standards, norma ISO 26000 oraz norma ISO 30415. Analizie poddanych jest 5 obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, produkty i usługi. Efektem badania jest lista pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzją w Polsce. W tym roku zakwalifikowały się na nią 54 organizacje.

Różnorodność i inkluzja to szczególnie bliskie nam tematy. Chcemy tworzyć organizację, w której każdy czuje się dobrze i bezpiecznie. Wyróżnienie – już po raz drugi – w badaniu Diversity IN Check  potwierdza, że zmierzamy w dobrym kierunku, i że nasza firma jest otwarta na wszystkich, obecnych i przyszłych pracowników  – powiedział Tomasz Jabłoński, Partnering Services Lead w Imperial Tobacco Polska S.A. 

Imperial Tobacco w Polsce od lat wspiera różnorodność poprzez szereg inicjatyw i programów, w tym szkolenia z zakresu równości i inkluzywności, świętowanie Miesiąca Dumy, dostęp do bezpłatnej pomocy psychologicznej i prawnej dla wszystkich pracowników oraz wiele innych, lokalnych przedsięwzięć.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako organizacja ekspercka, podkreśla, że firmy uznane w badaniu Diversity IN Check stanowią wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorstw w Polsce. Wyróżnione organizacje będą miały możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń podczas Gali Karty Różnorodności 23 października w Warszawie oraz międzynarodowej konferencji online D&I Changemakers w grudniu 2024 roku.

Na stronie Karty Różnorodności wkrótce dostępny będzie również raport podsumowujący wyniki i kluczowe wnioski z IV edycji badania Diversity IN Check.

Realizację badania wspiera grono partnerów i patronów:

  • PBS – Partner badawczy Diversity IN Check
  • ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych
  • Atypika – Fundacja dla Neurokultury
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
  • Deloitte Advisory
  • Fundacja Share the Care
  • Fundacja TAKpełnosprawni
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje rada ekspertów i ekspertek: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/rada-ekspertek-i-ekspertow/

Więcej informacji na temat badania: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/

 

Na zdjęciach (od lewej): Joanna Hadryś, menadżer ds. komunikacji wewnętrznej w Klastrze Europa Centralno-Wschodnia, Dorota Alaba-Paplińska, People & Culture Strategic Business Partner oraz Bartłomiej Smoczyński, Head of End to End Planning. 

 

(Zdjęcia udostępnione przez Forum Odpowiedzialnego  Biznesu)