Całkowicie popieramy programy, które zapobiegają dostępowi dzieci i młodzieży do wyrobów tytoniowych.

Tytoń przeznaczony jest dla osób dorosłych i wszyscy musimy dbać o to, aby dzieci nie paliły.

Popieramy weryfikację wieku przy sprzedaży wyrobów tytoniowych. Przeprowadzamy spotkania informacyjne z naszymi sprzedawcami, radząc im, żeby zawsze żądali dowodu tożsamości i aby szkolili pracowników w zakresie kontroli minimalnego wieku kupujących.

Poprzez nasze materiały marketingowe nigdy nie staramy się „przyciągać” najmłodszych!

Nie chcemy, żeby dzieci paliły. Gdy dzieci stają się dorosłymi, są oni wystarczająco poinformowani, aby dokonać szeregu wyborów związanych ze swoim stylem życia. Decyzja o paleniu tytoniu jest wyborem dorosłej osoby.

Zobacz więcej