Informacja o realizowanej strategii podatkowej Imperial Tobacco Polska Spółka Akcyjna za rok podatkowy rozpoczęty 01.10.2021 r. i zakończony 30.09.2022 r.

Informacja o strategii podatkowej – FY22 – Imperial Tobacco Polska S.A.

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Imperial Tobacco Polska Spółka Akcyjna za rok podatkowy rozpoczęty 01.10.2020 r. i zakończony 30.09.2021 r.

Informacja o strategii podatkowej – FY21 – Imperial Tobacco Polska S.A.

 

 

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

DRUGIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TRZECIE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

PIĄTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI