Szanowni Państwo,
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów prosimy o kontakt z Infolinią (czynną od poniedziałku do piątku w godzinach. 9:00-16:00) – pod numerem telefonu 801 155 155 lub prosimy wypełnić poniższy formularz kontaktowy. Każda przesłana wiadomość jest przekazywana do odpowiedniej osoby w naszej firmie w zależności od wybranego tematu.

Na wiadomości zawierające oferty reklamowe odpowiemy w miarę zainteresowania.

„Kolekcjonerów gadżetów informujemy, że produkty z portfolio naszej Firmy, będące wyrobami tytoniowymi, przeznaczone są wyłącznie dla pełnoletnich konsumentów tych wyrobów. Ponadto wskazujemy, iż w myśl art. 8 ust. 1. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 957 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych. W związku z powyższym niestety nie jesteśmy w stanie spełnić Państwa ewentualnej prośby o materiały promocyjne oraz próbki produktów Imperial Tobacco Polska.”

* pola wymagane

Administratorem Państwa danych osobowych jest Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Jankowicach, przy ul. Przemysłowej 1, 62 – 080 Tarnowo Podgórne, e-mail: konsument@pl.imptob.com telefon: 801 155 155 (zwana dalej ITPL). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby ITPL lub e-mail: ochrona.danych@pl.imptob.com.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), na potrzeby opracowania odpowiedzi na przesłane pytania lub uwagi. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi skontaktowanie się i udzielenie odpowiedzi.

Państwa dane przechowywane są do czasu zgłoszenia sprzeciwu (nie dłużej jednak niż 3 lata).

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia ITPL na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu wykonania swoich praw należy skierować do Administratora wiadomość e-mail pod adres ochrona.danych@pl.imptob.com.

ITPL świadomie nie zbiera żadnych informacji od osób mających poniżej osiemnastu lat. W chwili, gdy ITPL będzie posiadała informacje, że osoba niepełnoletnia udostępniła jakiekolwiek dane, zostaną one natychmiast usunięte z zasobów ITPL.

Zobacz więcej