Dbamy o Twoje dane w procesie rekrutacji

Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat tego w jaki sposób zarządzamy danymi, pozyskiwanymi w procesie rekrutacji. Administratorem danych jest Imperial Tobacco Polska S.A.

Dlaczego i jakie dane zbieramy w procesie rekrutacji?

W każdym procesie rekrutacyjnym prosimy o załączenie CV, które pozwala nam zapoznać się z Twoim wykształceniem, doświadczeniem i umiejętnościami. Pozwala nam to na wstępną selekcję Kandydatów. Oprócz tego potrzebujemy danych kontaktowych w postaci nr telefonu i adresu e-mail, żeby poinformować wybrane osoby o dalszych krokach w rekrutacji. W procesie rekrutacji czasami stosujemy testy wiedzy, predyspozycji lub kompetencji – wyniki tych testów pomagają nam w wyborze właściwego Kandydata. Rozmowa rekrutacyjna oraz dodatkowe narzędzia są dla nas okazją do wzajemnego poznania się oraz wymiany informacji, ponieważ ważne jest dla nas również dopasowanie kandydata do kultury organizacyjnej i wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy.

W jaki sposób pozyskujemy dane?
  1. Od kandydatów (z przesłanych dokumentów, korespondencji, rozmów, testów itp.)
  2. Ze źródeł zewnętrznych (m. in. branżowe portale społecznościowe np. LinkedIn, Golden Line, rekruterzy)
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane:

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

W związku z potrzebami naszej firmy stosujemy różne podejścia rekrutacyjne:

  • standardowe, w ramach którego umieszczamy informację o wakacie i zbieramy aplikacje w jasno określonych terminach – dane z tej rekrutacji usuwane są po zakończeniu procesu rekrutacji np. kiedy wybrany Kandydat rozpocznie pracę
  • ciągłe, kiedy chcemy zatrudnić większą ilość kandydatów na takim samym lub zbliżonym stanowisku, jest to rekrutacja bez możliwości określenia terminu zakończenia – te dane usuwamy raz na trzy lata
Kto ma dostęp Twoich danych?

Dostęp do Twoich danych mają osoby, które są zaangażowane w proces rekrutacji i zatrudniania wybranych Kandydatów. Mogą to być zarówno nasi pracownicy, jak i zewnętrzni konsultanci, z którymi współpracujemy przy wybranych procesach rekrutacyjnych.

Jako Kandydat masz prawo domagać się:
  • dostępu do danych które Ciebie dotyczą, poinformuj o tym wysyłając maila na adres rekrutacja@pl.imptob.com wpisując w temacie maila: Dostęp do danych
  • sprostowania danych o sobie
  • usunięcia swoich danych – jeżeli nie chcesz, żeby Twoje dane były przez nas przetwarzane poinformuj o tym wysyłając maila na adres rekrutacja@pl.imptob.com wpisując w temacie maila: Usunięcie danych
  • ograniczenia przetwarzania – jeżeli nie chcesz ich usunąć, a jednocześnie nie godzisz się na ich dalsze przetwarzanie poinformuj o tym wysyłając maila na adres rekrutacja@pl.imptob.com wpisując w temacie maila: Ograniczenie danych
  • przeniesienia danych – jeżeli chciałbyś przenieść dane do innego administratora poinformuj o tym wysyłając maila na adres rekrutacja@pl.imptob.com wpisując w temacie maila: Przeniesienie danych

Uwaga: dane, których przeniesienia możesz żądać to przede wszystkim dane zawarte w wysłanych przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych. Informacje zebrane przez rekruterów w trakcie rozmów z Kandydatami oraz wyniki testów nie podlegają powyższym zasadom stanowiąc własność intelektualną firmy.

Jeżeli masz uzasadnione  obawy, że Twoje prawa nie są przez nas przestrzegane pamiętaj, że masz możliwość wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania  lub wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).